پمپ اسیدی پلاستیکی فریاتک آلمان

پمپ فریاتک (انتقال مواد با خوردنگی بالا)

CPDR-پلاستیک-پمپ--فریاتک--اسیدی

CPDR

RCNKU

RNP-پلاستیک---پمپ--فریاتک-آلمان

RNP

RCKu_پمپ--اسیدی--فریاتک-آلمان--تک-یاب

RCKU

FNPM