سری NEF

ماشین تراش CNC یونیورسال با موتور اسپیندل یکپارچه

NEF 400

NEF 600