سری CLX

ماشین تراش یونیورسال

CLX 350

CLX 450

NEF 550