برس های سیلیکون کاربایدی

ساخت شرکت Kullen koti آلمان

دیسکی

آلفا هون مخصوص تمیزکاری داخل تیوب ها

آلفا هون

نمونه هایی از برس های خاص و کاربردی

ساخت شرکت Kullen koti آلمان

ویژگی های برس های حلزونی نواری

حلزونی نواری

انتی استاتیک

برس های نواری وآب ندی

نواری و آب بندی