پمپ دیافراگمی فلزی و غیر فلزی

ساخت شرکت لوتس آلمان

Lutz پمپ - دیافراگمی - شرکت تک یاب

DMP 1/2″ non-metallic

DMP 1/2’’ metallic

DMP 1 1/2’’ non-metallic

DMP 1 1/2’’ metallic