معرفی شرکت CARL DUISBERG

شرکت Carl Duisberg Center یکی از شرکت های خدماتی پیشرو با سابقه ای بیش از 50 سال در زمینه برگزاری انواع تورهای مطالعاتی مدیریتی از قبیل مدیریت استراتژیک، مدیریت نوآوری،  مدیریت پروژه، توسعه HR، آموزش فنی و حرفه ای و غیره که شامل سمینارها و بازدیدهای برنامه ریزی شده مطابق با استاندارد های روز بین المللی با اعطای مدرک معتبر برای مدیران، تصمیم گیرندگان و متخصصان امور می باشد که هدف کلی از این فعالیت ها تعیین نیازمندی های مرتبط با صنعت و طراحی برنامه های منطبق با آن می باشد که کسب دانش و مهارت شرکت های مدرن آلمان، دسترسی به آخرین پیشرفت های رشته مدیریت و توسعه مهارت های مدیریتی، ایجاد ارتباطات تجاری و پیدا کردن شرکای تجاری مناسب و در نهایت افزایش بهره وری سازمان ها را منجر می گردد.

این شرکت در طول سه دهه اخیر همکاری نزدیکی با ایران داشته است که می توان به برگزاری دوره International Project Management برای شرکت نفت و گاز پارس (POGC) در سال 2015 و برگزاری دوره Human Resource Management برای مدیران ارشد نفت و گاز در کشور آلمان در سال 2016 اشاره کرد.

لازم به ذکر است از جمله مهمترین مزیت رقابتی این شرکت در مقایسه با سایر رقبا ارائه راهکارهای آموزشی کاملا مطابق با نیازهای آموزشی فردی متقاضیان می باشد.

تورهای آموزشی برای مدیران و متخصصان

Carl Duisberg Centren ارائه دهنده آموزش مدیریت در قالب تورهای مطالعاتی شامل سمینارها و بازدیدهای برنامه ریزی شده ،برای مدیران امور و پرسنل متخصص می باشد.

این برنامه منحصر به فرد ، فرصت تجربه روشهای رایج تجارت در کشور آلمان را از طریق سخنرانی ، معرفی و بازدید از شرکت ها به صورت دست اول در اختیار مدیران قرار می دهد.

ما به صورت تنگاتنگی با استفاده از شبکه همکاران و شرکاء خود برای برآورده کردن انتظارات، تعیین اهداف و نیازمندیهای مرتبط با صنعت و طراحی برنامه های منطبق با آن ،همکاری می کنیم. تمامی برنامه های ما با توجه  به سنجش های بعمل آمده و بازنگری هیئت های نظارت، سفارشی شده و بروزرسانی می شود.

اهداف شرکت CARL DUISBERG

– تمرین های جهت دار و هدفمند به جهت توسعه حرفه ای بیشتر در زمینه

مهارتهای مدیریتی

– نگاهی عمیق به آخرین پیشرفت ها در رشته مدیریت

– افزایش بهره وری با افزودن و تثبیت توان کار کردن با فرهنگ ها و ایده های مختلف

– کسب دانش و مهارت شرکتهای مدرن آلمان

– به راه انداختن ارتباطات تجاری و پیدا کردن شرکاء تجاری مناسب

– تعیین معیار شرکتهای کوچک و متوسط خلاق

گروه های هدف

مدیران، تصمیم گیرندگان، متخصصان و مدیران پروژه در ادارات تجاری و دولتی

بخشی از تورهای آموزشی انجام شده

تورهای ما شامل سمینارها و بازدیدهای کارشناسی از شرکت ها می باشد.

سه دهه همکاری نزدیک با ایران

(1986 تا 1996 ) شرکت Carl Duisberg Centren به عنوان مدیر پروژه با فرستادن متخصصین، توسعه برنامه های آموزشی، آموزش مربیان، و تجهیز مراکز آموزشی در قالب برگزاری ورک شاپ ها و تهیه منابع آموزشی ، مسئول سازماندهی دوباره چهارده نوع از مشاغل فنی و تجاری که مستلزم آموزش رسمی در ایران بودند را عهده دار شد.

( 1992 تا 2001 ) وزارت اقتصاد آلمان ، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد(UNIDO)، و سازمان مهندسی آلمان (VDMA) شرکت Carl Duisberg Centren را مأمور اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان ماهر از سازمانهای ترویج صادرات ایرانی و صنعت شکر ایرانی، سمینارهای تکنولوژی نساجی، و متخصصین در رشته مدیریت تولید و مدیریت کیفیت در صنعت خودروی ایرانی در آلمان نمود.

( 2005 تا 2007 ) از طرف بنیادThyssen Krupp  شرکت Carl Duisberg Centren دوره های آموزشی مدیریت برای مدیران ایرانی که موسسه انتقال فن آوری((TTI ایران انتخاب شده بودند ،در حوزه های تکنولوژی جوشکاری، تست مواد، مدیریت کشتی سازی، تکنولوژی معدن کاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه بین المللی، و بازاریابی صادرات را برگزار نمود.

(2015) برگزاری دوره International Project Management برای شرکت نفت و گاز پارس (POGC) .

(2016) برگزاری دوره Human Resource Management (HRM) برای مدیران ارشد نفت و گاز در کشور آلمان .

(2016) برگزاری دوره Human Resource Management (HRM) برای مدیران ارشد نفت و گاز در کشور آلمان .

(2016) برگزاری دوره Human Resource Management (HRM) برای مدیران ارشد نفت و گاز در کشور آلمان .

محصولات